Please wait...

 

1. Hình Thức Giao hàng - Trả tiền mặt:

Hình thức giao hàng - trả tiền mặt được hỗ trợ cho khách hàng đặt hàng qua điện thoại, hoặc đã xem sản phẩm tại cửa hàng và đặt cọc, trả phần còn lại khi giao hàng tại nhà.

2. Hình thức Thanh Toán trước:

Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại cửa hàng: a. Chuyển tiền/chuyển khoản: Hỗ trợ khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công Ty TNHH MTV Doanh Minh Huy Số tài khoản :

060 067 694 001 Tại: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank Chi Nhánh Sài Gòn. b. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ (Thẻ Visa, Thẻ tín dụng...):

Áp dụng cho khách hàng muốn trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ Visa, Master, JCB, Union Pay tại cửa hàng. Khách hàng phải là chủ thẻ để lấy phiếu và ký nhận thanh toán. Samsung Plaza không chịu trách nhiệm khi Khách hàng dùng thẻ của người khác. Và Samsung Plaza chỉ chấp nhận và giao hàng sau khi nhận thông báo đã chấp nhận thanh toán của Ngân hàng.

1. Hình Thức Giao hàng - Trả tiền mặt:

Hình thức giao hàng - trả tiền mặt được hỗ trợ cho khách hàng đặt hàng qua điện thoại, hoặc đã xem sản phẩm tại cửa hàng và đặt cọc, trả phần còn lại khi giao hàng tại nhà.

2. Hình thức Thanh Toán trước:

Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại cửa hàng: a. Chuyển tiền/chuyển khoản: Hỗ trợ khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công Ty TNHH MTV Doanh Minh Huy Số tài khoản :

060 067 694 001 Tại: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank Chi Nhánh Sài Gòn. b. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ (Thẻ Visa, Thẻ tín dụng...):

Áp dụng cho khách hàng muốn trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ Visa, Master, JCB, Union Pay tại cửa hàng. Khách hàng phải là chủ thẻ để lấy phiếu và ký nhận thanh toán. Samsung Plaza không chịu trách nhiệm khi Khách hàng dùng thẻ của người khác. Và Samsung Plaza chỉ chấp nhận và giao hàng sau khi nhận thông báo đã chấp nhận thanh toán của Ngân hàng.

1. Hình Thức Giao hàng - Trả tiền mặt:

Hình thức giao hàng - trả tiền mặt được hỗ trợ cho khách hàng đặt hàng qua điện thoại, hoặc đã xem sản phẩm tại cửa hàng và đặt cọc, trả phần còn lại khi giao hàng tại nhà.

2. Hình thức Thanh Toán trước:

Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại cửa hàng: a. Chuyển tiền/chuyển khoản: Hỗ trợ khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công Ty TNHH MTV Doanh Minh Huy Số tài khoản :

060 067 694 001 Tại: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank Chi Nhánh Sài Gòn. b. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ (Thẻ Visa, Thẻ tín dụng...):

Áp dụng cho khách hàng muốn trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ Visa, Master, JCB, Union Pay tại cửa hàng. Khách hàng phải là chủ thẻ để lấy phiếu và ký nhận thanh toán. Samsung Plaza không chịu trách nhiệm khi Khách hàng dùng thẻ của người khác. Và Samsung Plaza chỉ chấp nhận và giao hàng sau khi nhận thông báo đã chấp nhận thanh toán của Ngân hàng.

1. Hình Thức Giao hàng - Trả tiền mặt:

Hình thức giao hàng - trả tiền mặt được hỗ trợ cho khách hàng đặt hàng qua điện thoại, hoặc đã xem sản phẩm tại cửa hàng và đặt cọc, trả phần còn lại khi giao hàng tại nhà.

2. Hình thức Thanh Toán trước:

Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại cửa hàng: a. Chuyển tiền/chuyển khoản: Hỗ trợ khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công Ty TNHH MTV Doanh Minh Huy Số tài khoản :

060 067 694 001 Tại: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank Chi Nhánh Sài Gòn. b. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ (Thẻ Visa, Thẻ tín dụng...):

Áp dụng cho khách hàng muốn trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ Visa, Master, JCB, Union Pay tại cửa hàng. Khách hàng phải là chủ thẻ để lấy phiếu và ký nhận thanh toán. Samsung Plaza không chịu trách nhiệm khi Khách hàng dùng thẻ của người khác. Và Samsung Plaza chỉ chấp nhận và giao hàng sau khi nhận thông báo đã chấp nhận thanh toán của Ngân hàng.

1. Hình Thức Giao hàng - Trả tiền mặt:

Hình thức giao hàng - trả tiền mặt được hỗ trợ cho khách hàng đặt hàng qua điện thoại, hoặc đã xem sản phẩm tại cửa hàng và đặt cọc, trả phần còn lại khi giao hàng tại nhà.

2. Hình thức Thanh Toán trước:

Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại cửa hàng: a. Chuyển tiền/chuyển khoản: Hỗ trợ khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công Ty TNHH MTV Doanh Minh Huy Số tài khoản :

060 067 694 001 Tại: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank Chi Nhánh Sài Gòn. b. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ (Thẻ Visa, Thẻ tín dụng...):

Áp dụng cho khách hàng muốn trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ Visa, Master, JCB, Union Pay tại cửa hàng. Khách hàng phải là chủ thẻ để lấy phiếu và ký nhận thanh toán. Samsung Plaza không chịu trách nhiệm khi Khách hàng dùng thẻ của người khác. Và Samsung Plaza chỉ chấp nhận và giao hàng sau khi nhận thông báo đã chấp nhận thanh toán của Ngân hàng.

Thong ke